ארץ ישראל והסימנטיקה

בגין מתייחס לטרמינולוגיה של הסכסוך על חלקי ארץ ישראל, על השימוש במילים 'גדה' ו'גדה מערבית' בניגוד ליהודה ושומרון, אך בעיקר לשימוש בתאור 'שטחים כבושים' ביחס לשליטת ישראל ביהודה ושומרון.

הישיבה השלוש מאות ושישים וארבע של הכנסת התשיעית יום רביעי א' אלול תש"ם 13 אוגוסט 1980 הודעת הממשלה על התפטרותו של שר המשפטים שמואל תמיר ועל מינוי השר משה נסים לשר המשפטים – ותשובת ראש הממשלה לדיון

בגין מודיע על התפטרותו של שר המשפטים משה תמיר מודה לו, ומאחל לו בהצלחה, ומבקש את אישור הכנסת למינוי ח"כ ניסים כשר במקומו. בגין מגיב על ההאשמות שהתפרסמו כאילו הוא ביקש את עיקוב החקירה בענין התנקשות שביצעה המחתרת היהודית שבוע קודם לכן, נגד ראשי הערים ביהודה שומרון ועזה. בגין טוען שזו עלילת דם, ובכל מקום הצהיר על כך שהוא הורה על זירוז החקירה, וכי התפטרות ראש שירותי הבטחון לא קשורה לענין זה. בגין נוזף בראש האופוזיציה שלא ראה לנכון להודות לשר המתפטר על שירותו

הישיבה המאתיים-וארבעים-וארבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ד תמוז תשל"ט 9 יולי 1979 הודעת הממשלה על ביקורו של ראש אירגוני המרצחים באוסטריה

בגין מתייחס לביקורו של ראש אירגוני המרצחים באוסטריה. בגין משווה את הצ'ארטר הפלשתיני ל'מיין קאמפ' ואומר שהפעם יש לנו מדינה משלנו, ולכן לא נתעלם מהמסמך הזה, כמו שמדינות אירופה עשו בשנות ה-30. בגין מצטט מדברי הרצל על ה'מאושל' האנטי ציוני, וטוען שגם בימינו יש אנשים מסוג זה.

הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח כסלו תשל"ח 28 נובמבר 1977 – הודעה מדינית מפי ראש הממשלה

בגין מדווח על הזמנה שהועברה משר החוץ של מצרים לדיין, דרך שגרירי מצרים וישראל באום לשיחות בלתי פורמאליות בקהיר, ומונה את השליחים הישראלים. בגין משבח את סאדאת על שהגיע לישראל ומספר על האווירה הטובה ששררה בשיחותיהם הפרטיות. בגין פורס לפני הכנסת את הפעמים בהם הושיט ידו לשלום עם מצרים עד שנענה. בגין מדגיש שביקורו של סאדאת נקבע תוך שמירת השבת ושמירה על כבודה. בגין מדגיש שהרצון לשלום לא מוגבל למצרים אלא לשאר מדינות ערב. בגין מתאר את התלכדות הקהילות היהודיות בעולם ובארה"ב בפרט לאור היחסים עם מצרים. בגין טוען שלמרות שמפלגות האופוזיציה דהיום טענו שאם בגין יקים ממשלה היחסים עם המדינות השכנות וארה"ב יתדרדרו ההפך קרה. במהלך הדיון בגין מגיב לקריאות ביניים רבות בעניין המינוח פלשתינאים לעומת ערביי ישראל

מה למדנו מזאב ז'בוטינסקי

מאמר של מנחם בגין לרגל 36 שנים לפטירתו של זאב זבוטינסקי ,המאמר הוא מציג צדדים שונים באישיותו של זבוטינסקי כמשורר,כמחדש לשון, כנואם ,כמדינאי וכלוחם