הישיבה השלוש-מאות-ושש של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ח סיון תשל״ו 16 יוני 1976 – הקמת ועדת חקירה פארלאמנטארית לפי סעיף 22 לחוק יסוד הכנסת לבדיקת מניעי הירידה מן הארץ והידיעות על פעולות גורמים עוינים בה

בגין מביע את דאגתו בעקבות התחזקות הירידה מן הארץ וטוען שיש למצוא פתרון לבעיה. בגין מכריז שיתנגד לכל ניסיון גם ישיר גם עקיף להגביל חופש התנועה. בגין טוען שיש מספר סיבות לירידה. בגין טוען שאחת הסיבות היא הירידה במוראל העם. בגין קורא לכנסת לתרום לשיפור המוראל – לחזור להדגשה של הקשר בין העם לארץ ולהפסיק לתאר את המצב כ-"קודר". בגין טוען שיש גם סיבות כלכליות לירידה, במיוחד מצב בדיור ובחינוך, ובמיוחד במשפחות ברוכות ילדים. בגין טוען, שדווקה מדיניות של מפלה "סוציאליסטית" מחמירה את המצב. בגין קורא להקים וועדה פרלמנטארית שתחקור את המצב.

הישיבה השלוש-מאות-וחמש של הכנסת השמינית יום שלישי, י״ז סיון תשל"ו 15 יוני 1976 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

בגין טוען שאף אחת מהתוכניות לחלוקת הארץ, שיוצגו ב-"מערך" לא יכולה להביא לשלום גם על-פי דעותיהם של אנשי "המערך". בגין טוען שהפגנת נכונות לוויטורים אינה מקרבת שלום, אלא מזמינה לחצים נוספים. בגין טוען שהטיעון המוסרי על היעדר רצון "לשלוט בערבים" מצדה של "מערך" הוא צביעות, כי על-פי תכניות של "מערך" בכל מקרה יישארו קרוב למיליון ערבים בשטח ישראלי ריבוני. בגין טוען, שאם מניחים היעדר עליה לעשורים הקרובים – אז אין דרך לשמור על רוב היהודי ללא קשר להחזקת השטחים, אמנם אם תהיה עליה – הרוב היהודי יישמר בכל מקרה. בגין קורא לכל סיעות ציוניות להתאחד סביב זכות של עם ישראל על ארץ ישראל. בגין מזהיר, שכל תכנית חלוקה תהרוס סיכוי לשלום. בגין קורא לכנסת לעמוד על עקרון של מו"מ ישיר לשלום ולתמוך בהתנחלות בכל חלקי הארץ

מסיבת עתונאים

תמליל מסיבת עתונאים שנערכה בעקבות פרסום דין וחשבון מלא בענין פרשת רצח ארלוזרוב, בו התגלה כי יהודה ארזי קבע בסמוך לרצח כי סטבסקי ורוזנבלט חפים מפשע בוודאות, וכן כי חנקין דיבר עם עבדול מג'יד ושמע ממנו על השתתפותו ברצח, ומיהו היורה. השתתפו בה צבי רוזנבלט ובגין. בגין טען כי את ההוכחות אנשי תנועתו מעולם לא היו צריכים, כי הם ידעו שאנשיהם חפים מפשע, וכי ארלוזורוב לא נרצח בידי יהודים. אך למרות שזוכו בהליך משפטי עדיין מתחנכים דורות על אשמתם של סטבסקי רוזנבלט ואחימאיר. ולכן דורש בגין הקמת ועדת חקירה על מנת שיוסר בפומבי הספק בחפותם. בגין מסרב להתייחס לפנייתה של סימה ארלוזורוב וקורא את מכתב התשובה שלו לדבריה.

כולנו נולדנו בירושלים

במלאת 30 שנה לחורבן בריסק דליטא, מביא העתון את נאום בגין בעצרת התייחדות שאורגן ע"י יוצאי בריסק דליטא, בנאומו בגין מספר זכרונותיו כילד מהעירה, ומיום הכיפורים, על האנטישמיות, ההרגל בפחד, ועל התמימות של יהודי הגולה. בגין מספר גם על אהבת ארץ ישראל והכמיהה אליה.

כולנו נולדנו בירושלים

חמישים שנה חלפו מאז. אילו מאורעות התרחשו מאז! איפה לא היית, בעיר ובבירה ובחו"ל, בבית כלא ובמחנות ריכוז ובמגור המחתרת ובמולדת ובתפוצות הגולה – היינו הך. בלילה ההוא, שביום ההוא, כולך נמצא בבית הכנסת הגדול של בריסק דליטא, מעין עיתוק האדם מכל מקום ובכל מקום, אתה רואה לנגד עיניך בית הכנסת במאורותיו ועם בית המדרש … Continued