הישיבה השלישית של הכנסת התשיעית יום שני, ד' תמוז תשל"ז 20 יוני 1977 התייצבות הממשלה החדשה לפני הכנסת הודעת ראש הממשלה

בגין מציג את ממשלתו החדשה, את מדיניותה וקווי היסוד על פיהם היא מתעתדת לפעול. בגין מוחה על הצורך בהכרה בישראל מטעם כל מדינה אחרת משום שאף מדינה אחרת לא צריכה לבקש הכרה כזו ומדגיש את הזכות הקדומה לארץ ישראל. בגין מצהיר על כונותו להעמיק את היחסים עם ארה"ב, צרפת, וברה"מ, וכך לפעול לשחרור אסירי ציון. כמו כן קורא לנשיאי המדינות השכנות לבוא לשיחות למען הסכמי שלום על מנת למנוע מלחמה נוספת באזור. בגין פונה לאזרחי ישראל ומצהיר שכל האזרחים צריכים לחיות בשלום ובשוויון זכויות, בחירות וקידמה כלכלית-חברתית. כמו כן יש לפעול בחקיקה למניעת פשיעה וחינוך הנוער לערכים. בגין מציג את ממשלתו ומסביר שמבנה מצומצם זה נועד לחיסכון ויעילות ולכן התבטלו ואוחדו משרדים. בגין מקריא את קווי היסוד של מדיניות הממשלה. בתשובתו לדיון בכנסת מבהיר בגין שלא תהיה נסיגה לקווי 67, שכן זו תהווה סכנה לשפיכות דמים. בגין מבקש מהכנסת להביע אמון בממשלתו.

עיקרי דבריו של יו"ר תנועת החרות מר מנחם בגין בערב הפתיחה של ועידת תנועת החרות

בגין טוען כי מאחר שאין רוב כרגע למערך בכנסת, אחרי הבחירות יש סיכוי סביר שהליכוד ירכיב את הממשלה. הממשלה הזו תציע לפתוח במו"מ לחוזי שלום עם מדינות ערב. מו"מ ישיר ללא תנאים מוקדמים. בגין מתייחס ליחסים עם ארה"ב, רוסיה וצרפת, וטוען שהם חשובים לישראל, ויש לשפרם, או לתקנם. יהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד של הארץ. בתוך סיני יקבע גבול עם מצרים כחלק מחוזה שלום, וכך גם עם סוריה, גבול ברמת הגולן. לערביי ישראל תנתן אפשרות בחירה באזרחות ישראלית כשווי זכויות. על הנוער להתיישב בכל הארץ כולל התנחלויות. יש לפעול לפיתוח המשק הציבורי, יש להלחם באבטלה, ובירידה מהארץ, וכן לעודד עליה. יונהג חוק בריאות ממלכתי, פנסיה שכר מינימום והטבות למשפחות מרובות ילדים. הרכב הממשלה יתיעל. יוגבר פיקוח הכנסת על הממשלה. בענין הגיור – כהלכה. כמו כן, יש להנהיג רפורמה בחינוך ולחנם לאהבת הארץ.

הישיבה השלוש-מאות-ושישים של הכנסת השמינית יום שלישי, כ״ט כסלו תשל׳׳ז 21 דצמבר 1976 – הודעת ראש הממשלה על התפטרותו – הודעת הממשלה על התפטרות שרים לפי סעיף 11(ז)(2) ו-(3) לחוק המעבר, תשי"ט-1949 – דיון

נאומו של בגין אחרי התפטרות רבין מראשות הממשלה. בגין טוען שלמרות שרבין קרא להימנע מ-"תרגילים" הוא עצמו ביצע תרגיל על-מנת להבטיח מעמדו במערך מול פרס ואבא אבן. בגין קורא לרבין להעביר את מועד הביקור בארה"ב לתאריך שלאחר הבחירות. בגין מציע לאפשר לנשיא פרק-זמן על-מנת לנסות להרכיב ממשלה מתפקדת שתפעל עד הבחירות. בגין טוען שבמדיניות החוץ הממשלה נכשלה, כי הסכימה לוויתורים שאינם יכולים לקרב שלום. בגין טוען שמדינה פלסטינית היא הסכנה הגדולה לא רק לישראל,אלא לכל מדינות העולם החופשי, כיוון זהיא תהפוך לבסיס סובייטי אסטרטגי. בגין טוען שכישלון הממשלה במדיניות הפנים מתבטא בירידה גוברת ובעליה יורדת וגם במשבר יחסי העבודה במשק. בגין מביע את ההזדהות שלו עם יהודי ארצות הברית הפועלים על-מנת לשמר את יהדותם וזיכתם לארץ.

הישיבה השלוש-מאות-וארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט"ז חשון תשל״ז 9 נובמבר 1976 – התערערות יחסי העבודה במשק

נאומו של בגין בעקבות גל שביתות במשק ואינפלציה גבוהה במדינה. בגין טוען שהמשק נמצא על פי התהום. בגין מאשים את מדיניות הממשלה בכך שאיבדה שליטה על אירועים בעקבות ירידה בפרסטיז'ה שלה. בגין מביע את התנגדותו למדיניות צווי ריתוק וטוען שהם אינם פוטרים בעיות. בגין טוען שמדיניות הממשלה תורמת לעליית האינפלציה. בגין טוען שאם הממשלה תציע לציבור עיסקת חבילה של הקפאת מחירים ושכר הציבור יתמוך בהצעה. בגין מציע לנסות להנהיג חוק בוררות חובה במקום צווי ריתוק אפילו לזמן מוגבל. בגין טוען, שהיעדר פעולה מצד הממשלה יהיה סימן נוסף להתמוטטות שלה.