הורי

בגין מספר על ילדותו בבריסק

הישיבה הארבע מאות וארבעים ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, ט"ז באייר התשמ"א 20 במאי 1981 – הצעה לסדר היום דברי ראש הממשלה בקריית גת ביום 13 במאי 1981

הפילוסופיה החברתית שלנו, של חברי ושלי: האבטלה היא קללה. לא זו בלבד שעל-פי המסורת שלנו בטלה מעבירה אדם על דעתו, אלא היא גם יוצרת מתח חברתי בתוך המשפחות שראשן מובטל. גבר, על-פי חלוקת התפקידים בחיים, צריך לקום בבוקר ולצאת לעבודה, וכעבור שבוע או חודש להביא שכר ולפרנס משפחתו בכבוד. אם אינו עושה זאת, אם אפילו … Continued

הישיבה הארבע מאות ארבעים ושתיים של הכנסת התשיעית יום שני, ז' באייר התשמ"א 11 במאי 1981 – הודעת הממשלה על המצב המדיני בטחוני

בהקשר זה שאנחנו הצלנו את הנוצרים ביום המשבר, הגדול ביותר שעבר עליהם אולי בחמש השנים האחרונות, אני מבקש להבהיר לכנסת את מחויבותנו המוסרית כלפיהם, כפי שאני מאמין בה. אני מודיע בזה שלפי הכרתי יש לנו מחוייבות מוסרית להבטיח שהנוצרים בלבנון, בדרום כבצפון, לא ייכחדו ולא יושמדו על-ידי שום אויב. אני יודע שיש כאלה החולקים על … Continued

הישיבה השלוש מאות ושישים ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, גם בחשוון השתמ"א 13 אוקטובר 1980 – הודעת הממשלה על מצב היהודים בברית המועצות ובארצות אחרות

בעברי לצרפת הריני רוצה לומר כי רוח רעה מהלכת באירופה, אבל המשפט הזה אינו נאמר עוד באירוניה כפי שהוא נכתב יחד על-ידי מארקס ואנגלס ב-1848. אמנם מהלכת הרוח הרעה של הניאו-פאשיזם הקטלני והניאו-נאציזם הרצחני. בעיקר מופיעה התופעה בצרפת, באיטאליה ובגרמניה. והתופעה הנוראה הזאת 35 שנה בלבד לאחר שאותו אשמדאי נפל, לאחר שגרמניה הנאצית היתה צריכה … Continued

הישיבה השלוש מאות ושישים ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, גם בחשוון השתמ"א 13 אוקטובר 1980 – הודעת הממשלה על מצב היהודים בברית המועצות ובארצות אחרות

אדוני היושב-ראש, עלינו לקבוע היום שלוש עובדות: האחת — אין להבדיל, בשום-פנים-ואופן, בין אנטי-ישראליות, אנטי-ציוניות ואנטישמיות. נמצא רוב באירגון האומות המאוחדות ש״קבע״ כי הציונות, צריך להשוותה לגזענות. אוי לאזניים שכך שומעות, בשנות ה-80. הרי אנו היודעים — העם היהודי הוא אנטי-גזעני בכל תולדותיו. מגדולי תלמידי-חכמינו היו גרים. רבי עקיבא גר היה, אונקלוס גר היה, אלא … Continued