שיקום שכונות – מתוך ישיבת הממשלה

״לפני למעלה מארבע שנים, הועלה אצלנו הרעיון לעשות מפעל מיוחד בקרב העם היהודי, בשיתוף פעולה עם מדינת ישראל, לחיסול צפיפות הדיור והמצוקה. ברבות הימים נקרא המפעל בחו׳׳ל ׳פרוג׳קט ריניו׳ ואילו אצלנו: ׳שיקום השכונות׳. מלכתחילה, המתרימים לקרנות הקיימות התנגדו לכך בתוקף, ביוצאם מתוך הנחה של כל הנהלה המטפלת בהתרמות כספים, שהמפעל הזה יתחרה בהתרמות כספים למוסדות אחרים. הם … Continued

תנועת החרות בוועידתה ואחריה

מאמר של מנחם בגין בעקבות ועידת החרות ,על דרכו האידיאולגית של גח"ל, על ארץ ישראל השלמה, תיקון החברה, עליה סלקטיבית וכן בוררות ממלכתית במקומות עבודה

כנס מיוחד של הכנסת – הישיבה המאתיים-ועשרים של הכנסת השביעית – יום שני, כ״ג אלול תשל״א 13 ספטמבר 1971 – הצעות לסדר-היום – השביתות הפראיות וההפקרות ביחסי העבודה המסכנות את משק המדינה ובטחונה

מה איפוא צריך לעשות? צריך להפסיק את המלחמה ולהשכין שלום חברתי בישראל. ויחד עם השלום — לעשות צדק חברתי. ראשיתו של צדק הוא בביטול העוני, בהעלאת היסוד שעליו חיות משפחות בישראל, ובעיקר משפחות מרובות ילדים. בעניין זה לא ניתן מנוח. ודאי שנשלול כל הסתה לשנאה בין-מעמדית או בין-עדתית. את הבעיה הזאת צריך לפתור באהבת ישראל. … Continued

מדברי השר מ. בגין, בעצרת הזדהות עם יהודי ארצות ערב

בנאומו בעצרת הזדהות של יהודי ארצות ערב, בגין מכריז שיהודים אלה שנרדפים בארצות אלה לא יופקרו. וכי האו"ם הכריז כי יש להתערב לטובת הערבים החיים בשטחים הגאולים של מדינת היהודים, אך הם אינם נרדפים כפי שהיהודים החיים במדינות הערבים נרדפים דיווח על הנאום התפרסם בעתון 'היום' מתאריך25/12/1968