היהודיה הלוחמת

הקדמה של מנחם בגין לספרה של לוחמת האצ"ל צילה עמידרור "במעצר בבית-לחם" שיצא לאור בכסלו תשכ"א. בגין מעלה על נס את גבורתה של הלוחמת היהודיה לדורותיה, מחנה אם שבעת הבנים ועד אסירות בי לחם, ואת תפקידם המכריע בתקומת ישראל.