הודעת הממשלה על המצב המדיני – הישיבה הארבע–עשרה של הכנסת העשירית יום שני, ה' בחשוון התשמ"ב, 2 בנובמבר 1981

בגין שולח את המסר של השתתפות בצער בעקבות רצח סאדאת. בגין מדגיש שסאדאת נרצח בידי קיצוניים מוסלמים. בגין מכריז שחוזה קמפ-דווד מחייב שני הצדדים ללא קשר לאישיות המנהיג ולא קיים צורך לאשרו מחדש. בגין מנמק את התנגדותו ליוזמה הסעודית. בגין קורא לכנסת להקים משלחת פרלמנטארית הכוללת נציגיהם של הקואליציה והאופוזיציה לצורך הסברה של העמדה הישראלית בחו"ל. בגין מתאר את חשיבותו והצלחתו של פרויקט שיקום שכונות, מודה אנשים שהובילו את ביצוע הפרויקט ומבקש מכל סיעות הבית לצאת להתרים עבור הפרויקט.

הישיבה המאתיים-ותשעים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ז טבת תש"ם 16 ינואר 1980 – הודעת הממשלה על המצב המדיני, ותשובתו לאחר הדיון

בראשית נאומו בגין מתיחס לאירועים בעולם – המהפכה האסלאמית באיראן, והפלישה הסובייטית לאפגניסטן. בגין מסביר האירועים האלה, והזרמת נשק סובייטי למדינות האזור, נדונו בפגישתו עם סאדאת. בגין מסביר שעדיין מתקיימות שיחות בנוגע לאוטונומיה לתושבי יהודה שומרון ועזה, וכן, לעניין הנורמליזציה ביחסים עם מצרים, לענין מעברי גבול ושגרירים

הישיבה המאתיים-ושמונים-ושמונה של הכנסת התשיעית יום רביעי, ו' טבת תש"ם 26 דצמבר 1979 הצעה לסדר היום החלת הוראות חוק לתיקון סדרי השלטון והמשפט מס' 11 תשכ"ז 1967 על כל שטחי ארץ ישראל

בגין טוען שאין אמת בטענות כאילו חלוקת ירושלים עומדת לדיון, ולמעשה על סעיף זה כמעט התפוצץ המו"מ בקמפ-דיוויד. בגין מבהיר כי האוטונומיה לערביי יהודה שומרון ועזה, לא מהווה הסכמה למדינה פלשתינאית, כי ישראל הדגישה שהריבונות שלה תשאר בשטחים אלה על מנת לשמור על בטחונה.

הישיבה המאתיים-ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ״ב אדר תשל״ט 21 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים – תשובת ראש הממשלה

בסיכום הדיון בגין מבקש מהכנסת לאשר את חוזה שלום עם מצרים. בגין טוען שזו השעה הגדולה של הפרלמנט. בגין טוען שרעיון האוטונומיה הפך הסכם לאפשרי. בגין טוען שהאוטונומיה מהווה מימוש של רעיון של המחתרות מ-1948 של חיים משוטפים בכבוד הדדי של יהודים וערבים בארץ-ישראל לא-מחולקת. בגין קורא לכנסת לתת סיכוי לשלום. בגין מודה לנשיא מצרים סאדאת על האומץ שהיה דרוש לו כדי לנהל שיחות שלום עם ישראל. בגין מביע התרגשות מהמפנה ההיסטורי ותקוותו שהממנה הוא כולו לטובה.

הישיבה המאתיים-ושש של הכנסת התשיעית יום שלישי, כ״א אדר תשל״ט 20 מארס 1979 – הודעת הממשלה על חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים

הנאום בו בגין מבקש מהכנסת לאשר הסכם-שלום עם מצרים במלואו. בגין מתאר את המכשולים בסבב האחרון של מו"מ ודרכים בהן הצליח הצד הישראלי להתגבר עליהם ללא ויתור על אינטרסים של המדינה. בגין מדגיש שלושת העקרונות של עמדה בסיסית עבורו – אין חזרה לקווי ה-67, ירושלים מאוחדת ואי-הקמתה של מדינה פלסטינית ביהודה, שומרון ועזה. בגין מדגיש את ההבדל בין אוטונומיה לבין ישות מדינית. בגין מנמק התנגדותה של ישראל ללוח-זמנים מפורט להקמת האוטונומיה. בגין מתייחס לפטרון בעיית הנפט. בגין מדגיש את תמיכתו בהתנכלות בארץ ישראל. בגין מסביר ומדגיש את חשיבותו של ההסכם עם מצרים כפריצת מעגל איבה בגבולות ישראל. בגין מבקש מהכנסת לאשר את ההסכם