כנס מיוחד של הכנסת הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-וארבע של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ב תשרי תשל״ז 6 אוקטובר 1976- חילול בית-התפילה והשמדת ספרי התורה במערת המכפלה והמצב בחברון

נאום בגין בעקבות חילול מערת המכפלה. בגין מביע את הזעזוע ואת הזעם בעכבו חילול בית-תפילה במערת המכפלה וספרי-תורה שהיו בו. בגין טוען שהממשלה כשלה בטיפול במשבר במספר דרכים: היא הכריזה שיהודי אשם בחילול ספרי קוראן ללא שום משפט, והיא לא הציבה חיילים לשמירה על מערת המכפלה. בגין גם מוחה נגד הוראות הממשלה להשתמש בכוח נגד מתפללים בקבר אברהם, מה שגרם לתקרית אלימה בין מתפללים לבין כוחות הביטחון. בגין מגנה את חילול ספרי קוראן. בגין קורא למתנחלים לא להרים יד על חיילים. בגין קורא לבני דתות אחרות לעשות חשבון-נפש ולבקש סליחה על חילול ספרי-תורה. בגין מביע את חזונו של חיים משוטפים של בני דתות שונות במדינה יהודית בשוויון-זכויות. בגין טוען שחברון היא חלק בלתי-נפרד של ארץ-ישראל ואין לנתק בין העם היהודי ךבין עיר חברון, גם לדעתם של הוגי הציונות "משמאל".

הסדר-ביניים והפגנות נגדו

מאמר ביקורת נוסף של מנחם בגין על הסכמי הביניים כאשר בחלקו האחרון הוא מעביר ביקורת חריפה על יחס הממשלה להפגנות הרחוב נגד ההסכם "כמסכנות את הדמוקרטיה".

בגין קורא להסכם על רשימת מועמדים אחת – למרכז

העתון מדוחח על דברי בגין בסיום הדיון הכללי של ועידת חרות השמינית. בגין מתיחס לבקשה של הציר הצעיר אולמרט שבגין יתפטר עקב כשלונותיו כיו"ר התנועה בעקבות תוצאות הבחירות האחרונות. בגין מפרט את קורות התנועה מהכנסת הראשונה, ומסביר למה התפטר לאחר הבחירות לכנסת השניה, ומדוע חזר, ומתיחס לשאר הכשלונות שיחסו לו. בגין מסביר שההישגים אליה הגיע חרות במשך השנים גברו על העובדה שמפלגות אחרות הפעילו לחצים כלכליים, והשמיצו את חרות, ושנאו אותה, ואותו כעומד בראשה. כמו כן חרות לא התפשרה בנושאים שהיו חשובים לה כמו הזכות על ארץ-ישראל השלמה היחסים עם גרמניה והשילומים. בגין מסביר את חילוקי הדעות עם הליברלים בדרך להקמת גוש חירות-ליברלים, ועל המגעים עם סיעות נוספות בכנסת הנוכחית, שעלו בתוהו.

נאומו של ח"כ מ. בגין בסוף הדיון הכללי בוועידה הארצית השמינית

בגין נואם בסיום הדיון הכללי של ועידת חרות השמינית. בגין מתיחס לבקשה של הציר הצעיר אולמרט שבגין יתפטר עקב כשלונותיו כיו"ר התנועה בעקבות תוצאות הבחירות האחרונות. בגין מפרט את קורות התנועה מהכנסת הראשונה, ומסביר למה התפטר לאחר הבחירות לכנסת השניה, ומדוע חזר, ומתיחס לשאר הכשלונות שיחסו לו. בגין מסביר שההישגים אליה הגיע חרות במשך השנים גברו על העובדה שמפלגות אחרות הפעילו לחצים כלכליים, והשמיצו את חרות, ושנאו אותה, ואותו כעומד בראשה. כמו כן חרות לא התפשרה בנושאים שהיו חשובים לה כמו הזכות על ארץ-ישראל השלמה היחסים עם גרמניה והשילומים. בגין מסביר את חילוקי הדעות עם הליברלים בדרך להקמת גוש חירות-ליברלים, ועל המגעים עם סיעות נוספות בכנסת הנוכחית, שעלו בתוהו.

הממשלה הזו אינה מסוגלת לנהל המדינה

בנאום בכנסת, בגין תוקף את מדיניות החוץ של הממשלה, במיוחד את ההסכמים עם גרמניה, התנהגותה בזמן ביקורו של אדנאואר, והיחס המרגיע כלפי מרוץ החימוש מול מדינות ערב. בגין טוען שפעלותיה של הממשלה פוגעות ב"פרסטיז'ה" של המדינה ושל הממשלה. בגין טוען שהפגיעה זו גורמת להתפרצויות אלימות ברחובות, שמביאות משטרתית. הנאום מובא בדברי הכנסת מיום 18/05/1966 העתון מדווח על נאום זה ביום 19/05/1966