הישיבה השלוש-מאות-ושלוש-עשרה של הכנסת השמינית יום ראשון, ו׳ תמוז תשל״ו 4 יולי 1976 – הודעת הממשלה על שיחדור הטופי המטוס ״אייר פראנס״ באוגאנדה – דיון

אנחנו היום הזה אומרים באזני כל העמים: אם אדם יקום ויאמר ״יהודי אנוכי״, ומשום כך הוא יירדף או יושפל או יאויים או ייחטף או יעמוד בפני סכנה — כל כוחנו יעמוד מאחוריו, עד אשר נגאלו ונשיבו לחוף מבטחים.  

יו"ר התנועה ח"כ מנחם בגין, בפתיחת הועידה הרביעית של סיעת תכלת-לבן

אמנם כן, צריך להאמין בחזון הזה – היות אור לגויים, אבל בינתיים, יש לנו קריאה לאלה הנושאים באחריות הביצוע: אל תעשו חושך ליהודים! כי מי שמבקר היום בחו"ל שומע את התגובות. הן מחרידות, הן מזעזעות: הזאת נעמי? הזאת המדינה עליה חלמנו? להווה ידוע, שהתופעות כפי שהן מתפרסמות ביחוד בתקופה אחרונה, הדן מגיע לרחבי-תבל. לא שהיהודים יגידו: … Continued

הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת השמינית – יום שני כ״ח אייר תשל״ד 20 מאי 1974 – הודעת הממשלה על התקפת המחבלים במעלות ובסביבתה – דיון

אדוני היושב-ראש, היום הוא יום שיחרור ירושלים. יום גדול, יום אדיר בתולדות ישראל. צריך להעלות אותו על ראש — גם יגוננו ודאגתנו. לפני שבע שנים נעשה המעשה האדיר בהיסטוריה של עמנו וזכינו לשחרר את ירושלים, שהיתה לעיר שחוברה לה יחדיו. יהי רצון ועמנו יגבר בזכות אהבת ישראל וארץ-ישראל, שבשמה הלכו חיילינו ללחום על שיחרור ירושלים, … Continued

הישיבה הארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט״ו אייר תשל״ד 7 מאי 1974 – הצעות לסדר-היום – ידיעות על תכניות נסיגה מעבר לקו הסגול ברמת הגולן

חס וחלילה לנו, אם לגבי סוריה ואם לגבי רוסיה ואם לגבי כל ארץ אחרת של דיכוי ורדיפות, לטעון למה שמכונה עניין פנימי. העניינים האלה עניינינו הם — של כל שלושה-עשר מיליון היהודים, במולדת ובתפוצות הגולה… ואין זה סוף-פסוק. מן הדין שיהיו ענייניהם של כל בני-חורין בכל רחבי תבל. כך נימנע מן החרפה שהיתה בשנות השלושים והארבעים … Continued