הזכות להגנה עצמית בדין הבינלאומי

נוסף לכך, אני ויתרתי על הודעה מעין זו לפני שבועיים. היום אסור לוותר. רק לפני שבוע, המצרים פרסמו הודעה מעין זו. כל המדינות מפרסמות הודעות מעין אלה, לרבות ראש הכנסיה הקתולית, שהוא כידוע, המלך השולט במדינה הקרויה 'ואתיקן'. רק ישראל, אשר חייבת, מדי פעם, להסתמך על סעיף 51 של מגילת האומות המאוחדות ולהפעיל את זכותה … Continued

הישיבה השבעים–וארבע של הכנסת העשירית יום שלישי, כ"ח באדר התשמ"ב 23 במרס 1982 – הצעות הסיעות להביע אי-אמון לממשלה

תשובתו של בגין להצעת האי-אמון בממשלה. בגין מגן על החלטתו לשלוח ברכה לחיילי צה"ל אחרי עימות אלים עם מתפרעים בשטחים. בגין מביא צער על כך שנהרגו אנשים, אך טוען שאבן היסוד של מדיניות הממשלה – שלא יהרגו יהודים. בגין מזכיר את מעשי זוועה של המשטר הסורי בסוריה ובלבנון ומדגיש שלסוריה אין שום בסיס מוסרי לפנות לאו"מ בנושא מצב בשטחים. בגין טוען שישראלים הטוענים להפרות זכויות אדם בשטחים מזיקים למדינה כולה. בגין מדגיש שמאמרו של יוסי שריד שבו הוא הביע תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית מנוגד לעמדה הרשמית של המערך. בגין מכריז שהמשלה תפעל על-פי העקרונות שלה ולא תסכיפ לחלוקת הארץ או למסירה של חלקיה לשלטון זר.

הישיבה השביעית של הכנסת העשירית יום רביעי, ה` באב התשמ"א 5 באוגוסט 1981 – הודעה על הרכבת הממשלה

יורשה לי, אדוני היושב–ראש, לעבור לבעיות מדיניות. באחרונה הועמדה בכל חריפותה על סדר–יומנו, כמו על סדר–יומה של הקהיליה הבין–לאומית, הבעיה של הגנה לאומית עצמית. חובתנו לבררה, אם אפשר, עד תום. קיימת הגדרה למושג זה באמנת ארגון האומות המאוחדות, סעיף 51, לאמור: מאומה באמנה זו לא יפגע בזכות הטבעית – inherent right – של הגנה עצמית, אינדיבידואלית או … Continued