תסביך הבעלות המשחית

מאמר של בגין בו הוא טוען כי למערך יש תסביך בעלות על השלטון ובעיה עמוקה של שחיתות (הוא מביא ציטוט של גולדה מאיר המשוואה את מפא"י ל"טמני הול" שהיווה סמל של שחיתות בארצות הברית)