תורתו של מורה הדור

  ההבדל בין המדינאי לבין הפוליטיקאי הוא עמוק ביותר. המדינאי פועל כשעינו אל ההיסטוריה, הפוליטיקאי – כשעינו אל הבחירות הקרובות. אופקו של המדינאי רחב הרבה יותר. הוא ניחן בתכונה מיוחדת, בחוש מיוחד – בחוש היסטורי. חוש זה מאפשר לו להבין את העבר, לנתח את ההווה ולחזות מראש את העתיד. אין צורך להיות חסיד של מטריאליזם … Continued

על הלאומיות

ז'בוטינסקי מגיב בקטע הבא להשקפתם של "אנשי הקידמה" שאוחזים בערכים אוניברסליים של זכויות האדם והאזרח, אך אינם מכירים בחשיבותם של ערכים פרטיים כמו לאומיות. כנגדם מסביר ז'בוטינסקי מדוע אין אידאלים חברתיים של תיקון עולם סותרים ערכים לאומיים, ואף להיפך: בהשקפתו הזהות הקולקטיבית – התרבותית, הדתית והלאומית – היא שמעניקה ליחיד את העומק האנושי שלו ואף תורמת לשגשוגו של העולם. בהתאם לכך מוסיף ומסביר ז'בוטינסקי כי פיתוח סולידריות וחמלה כלפי בני האדם אמורה בהכרח להוביל להבנת חשיבותה של הזהות הלאומית. פורסם ב"אודסקיה נובוסטי" ב-30.1.1903.

הורי

בגין מספר על ילדותו בבריסק

מפקד הארגון הצבאי הלאומי על קברות הרוגי מלכות: ,,כבר נראים הבקיעים בחומת הכחש

העיתון מדווח על השתתפותו של בגין בטקס האזכרה לשבעת עולי הגרדום הקבורים בצפת. בגין העלה על נס את אומץ ליבם, את ההקרבה שגילו ואת הסבל הרב. בגין ציין כי למרות שעברו כ-14 שנה מהקמת המדינה עדיין לא הוכרו ע"י הממשלה אך בחומת ההכחשה נראים כבר בקיעים ועוד מעט תתמוטט חומת הכחש. בגין הבטיח כי יבוא יום וצה"ל יתייצב ויצדיע ללוחמים.