כנס מיוחד של הכנסת הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-וארבע של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ב תשרי תשל״ז 6 אוקטובר 1976- חילול בית-התפילה והשמדת ספרי התורה במערת המכפלה והמצב בחברון

נאום בגין בעקבות חילול מערת המכפלה. בגין מביע את הזעזוע ואת הזעם בעכבו חילול בית-תפילה במערת המכפלה וספרי-תורה שהיו בו. בגין טוען שהממשלה כשלה בטיפול במשבר במספר דרכים: היא הכריזה שיהודי אשם בחילול ספרי קוראן ללא שום משפט, והיא לא הציבה חיילים לשמירה על מערת המכפלה. בגין גם מוחה נגד הוראות הממשלה להשתמש בכוח נגד מתפללים בקבר אברהם, מה שגרם לתקרית אלימה בין מתפללים לבין כוחות הביטחון. בגין מגנה את חילול ספרי קוראן. בגין קורא למתנחלים לא להרים יד על חיילים. בגין קורא לבני דתות אחרות לעשות חשבון-נפש ולבקש סליחה על חילול ספרי-תורה. בגין מביע את חזונו של חיים משוטפים של בני דתות שונות במדינה יהודית בשוויון-זכויות. בגין טוען שחברון היא חלק בלתי-נפרד של ארץ-ישראל ואין לנתק בין העם היהודי ךבין עיר חברון, גם לדעתם של הוגי הציונות "משמאל".

הישיבה המאתיים-וארבע-עשרה של הכנסת השמינית יום שני, ט״ו חשון תשל״ו – 20 אוקטובר 1975 – הודעת הממשלה על החלטת הוועדה לעניינים סוציאליים והומאניטאריים

בגין מחאתו עקב קביעת וועדת או"ם שהציונות היא גזענות. בגין טוען שדווקא מי שתמך בהכרזה הם גזענים אנטי-יהודיים. בגין טוען שציונות מבחינה היסטורית – היא חזרה למולדת מגלות ומבחינה מוסרית היא – תיקון עוול נורא. בגין טוען שיש לנקוט צעדים חינוכיים והברתיים כדי להסביר משמעותה האמתי של הציונות לדור הצעיר ולאנשים בכל העולם. בגין פורס את יסודות הציונות – שיבת ציון, זכות עם ישראל לארץ ישראל, שוויון זכויות אזרחיות לכל תושבי הארץ.

מהו מקיאבליזם מתחשף

בגין פותח במספר דברים על התנהלות פרלמנטרית תקינה, כתגובה לדבריו של מזכ"ל העבודה נגד בגין, על כך שחריפות דבריו בכנסת נגד רה"מ הציגו את רבין „כעוכר ישראל". בהמשך בגין תוקף את התנהלותו 'המקיאבלית' של רבין, במדיניות החוץ שלו, המנסה 'להפריד' בין סוריה למצרים, ובין מדינות ערב לארגונו של ערפאת, ובמדיניות פנים מתנגד להקמת ממשלת ליכוד לאומית למרות טענותיו כי הוא תומך בממשלה שכזו, ובה בעת מנסה להכניס טריז בין בגין לחברי מפלגתו.

לא על חשבון ישראל

מאמר של בגין על מדיניות החוץ הישראלית בעקבות דבריו של ניקסון בכנסת, בגין מנתח את עמדת ישראל נוכח ההתקרבות האמריקאית למצרים, ואף הסיכום בין המדינות על פיתוח של יכולת גרעינית לשימוש אזרחי. בגין מתייחס לדרישות האו"ם וארה"ב לנסיגה ישראל נוספת אף ללא הסכם שלום, ועל הנסיון הערבי להביא לשינוי בהחלטה 242.

הישיבה השישים-ואחת של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ״ט סיון תשל״ד 19 יוני 1974 – הצעות סיעות הליכוד וחזית דתית לאומית להביע אי-אמון לממשלה

בגין מגיש הצעת אי-אמון בממשלה עקב הסכם של ארצות הברית ומצרים שלפיו תספק ארה"ב טכנולוגיה גרעינית לבניית כור המצרי. בגין קורא לכנסת כולה לנקוט צעדים כדי להציל את שני יהודים בסוריה שהואשמן ברצח של נערוות יהודיות, בטענה שזו גרסה של עלילת-דם. בגין טוען שעצם העובדה שפרסום ההסכם הפתיעה את הממשלה מהווה מחדל מדיני. בגין טוען שההתבטאויות הפומביות של חברי הממשלה שלפיהם ההסכם אינו מסכן את ישראל מזיקים לאינטרסים של המדינה. בגין טוען שעצם הויכוח עם הכור המצרי מסכן את ישראל מוכיח שהסכנה קיימת. בגין טוען שמדיניות החדשה של ארה"ב – התקרבות למדינות ערב – באה על חשבון של ישראל. בגין פונה לחברי הקונגרס והסנאט בתביעה לבלום את הספקת נשק וטכנולוגיה גרעינית למדינות עוינות לישראל.