קמה מדינת ישראל

בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" אשר נערך ביום הקמת מדינת ישראל מביע האצ"ל את שמחתו על כך שלאחר שנים של גלות הוקמה מדינה עברית. אך מפקד האצ"ל טוען כי הונח רק השלב הראשון להקמת מדינה עברית ושכעת יש לבנות את המוסדות החוקתיים ,את יחסי החוץ של המדינה החדש ועדיין צריך להילחם למען שחרורה של המולדת כולה.

לקח המרד האבוד

בכרוז זה טוען מפקד האצ"ל כי צריך להפיק לקחים מהשואה ומתוצאות מרד גטו וורשה ומפרט את התנאים הכרחיים כדי למנוע מצב כזה בעתיד.

קרב יפו – פקודת יום

בפקודת יום זו אשר נמסרה לחיילי המחתרת מפקד האצ"ל טוען שכיבוש יפו הוא גדול מבצעי המחתרת ומספיד את חיילי המחתרת אשר נפלו במבצע כדי להגן על אחיהם, תושבי תל אביב. פקודת יום זו פורסמה בתחילת חודש מאי 1948.

גבורה שאין למעלה ממנה

בידיעה זו אשר התפרסמה בעיתון "חרות" המחתרתי מספיד מפקד האצ"ל את דב גרונר ואת חיילי המחתרת אשר החליטו למות למען שחרור המולדת. ידיעה זו פורסמה בתחילת חודש מאי 1948.

העולים בסערה השמימה

בידיעה זו אשר התפרסמה עיתון "חרות" המחתרתי מפקד האצ"ל מספיד ומוסר כבוד לחיילי האצ"ל ולעולי הגרדום אשר נפלו בעת לחימתם למען החרות של העם העברי. ידיעה זו פורסמה בתחילת חודש מאי 1948.