הישיבה השלוש מאות ואחת עשרה של הכנסת החמישית יום רביעי, ט' טבת תשכ"ד 25 דצמבר 1963 – הצעות לסדר היום ספר תולדות ההגנה המוצא ומופץ מטעם משרד הבטחון

נאום בגין בכנסת בו הוא מאשים את הממשלה באחריותה להוצאה לאור של ספר במשרד הבטחון ובו עיוותים ודברי הסתה כנגד תלמידי ז'בוטינסקי, אנשי המחתרות ועולי הגרדום. בגין עוקץ את הממשלה ושואל האם ישראל בר השתתף בערכתו. הנאום מופיע ב'חרות' מיום 27/12/1963 225100

הישיבה השלוש מאות ואחת של הכנסת החמישית יום שני, ט"ס כסליו תשכ"ד 2 דצמבר 1963 -הודעת שרת החוץ על הדיונים בעצרת האו"ם – דיון

נאום בגין בכנסת בו הוא מבקר בחריפות את עמדת הממשלה ותפקודה של שרת החוץ בסוגית הפליטים, כמו כן בגין תוקף את פעולות הממשלה הסותרות את החלטות הכנסת בנושא. בסוף נאומו בגין מתייחס למצוקה האנושית האמתית עימה במוקד בעיה זו, אך מדגיש כי הסוגיה קיומה של המדינה תלוי בסוגיה זו, ולכן על הממשלה לא להראות ולו מעט חולשת לב בנושא. הנאום מופיע בחרות מתאריך 06/12/1963 225082

הישיבה המאתים ושמונים ושמונה של הכנסת החמישית יום רביעי י"ב חשון תשכ"ד 30 אוקטובר 1963 הצעות לסדר היום מאורעות השבת האחרונים בירושלים

העיתון מדווח על דברי בגין בדיון בכנסת ב- 30/10. בגין יצא נגד העימותים האלימים בשבתות האחרונות בין נטורי קרטא לשוטרים בירושלים. בגין קרא לממשלה שלא להסיק מנטורי קרטא על כלל הציבור החרדי בארץ, שכן גם מהחרדים יצאו לוחמי חופש בעלי גבורה וקדושה, אמונה ואהבת ישראל. בגין קרא לממשלה להתחשב ברגשותיהם של החרדים כלפי השבת, שהם רגשות כנים ואמיתיים ולא להפעיל את משמר הגבול בשבתות בשכונות החרדים. בד-בבד קרא בגין לחרדים להפסיק את הפגנותיהם הנאום מופיע בחרות מיום 31/10/1963 225051

הישיבה המאתים ושמונים ושלוש של הכנסת החמישית יום שני, ג חשון תשכ"ד 21 אוקטובר 1963

בעקבות הודעת רה"מ אשכול על כוונתו לבטל את הממשל הצבאי. בגין בירך על החלטה זו וקרא לחוקק חוק בטחון ישראלי עם תוכן לשעת חרום, אשר יכנס לתוקפו בטרם תתבטלנה תקנות החרום משנת 1945. בגין העלה בנאומו גם את בעיית המדענים הגרמנים במצרים ואת בעיית היהודים בברה"מ. הוא יצא נגד התרפסותה של ממשלת ישראל לגרמנים הגוררת תגובות עוינות כלפי ישראל מצד מדינות מזרח אירופה. בגין קרא לממשלה לפעול למען עליית יהודי ברה"מ ארצה וליצור תנאים נאותים לקליטתם. בגין יצא בנאומו גם נגד הכרזתם של חלק מחברי הממשלה על הצורך להקים חברה סוציאליסטית בישראל. בגין טען, כי הכרזות אלו הן הכרזות מזיקות אשר גורמות לכך שזרם ההון הפרטי המוזרם ארצה יורד ומונע את הגעת ישראל לעצמאות כלכלית. הנאום מופיע בחרות מיום 25/10/1963 225046