כנס מיוחד של הכנסת הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושלוש של הכנסת השמינית יום שלישי, כ״ו אלול תשל״ו (2 ספטמבר 1976 – מפת הנסיגה הנוספת של שר החוץ

נאומו של בגין בעקבות פרסום מאמרו של שר נחוץ אלון. בגין טוען שהמאמר שמציע, בין היתר, נסיגה מעיר עזה והקמת המדינה "פלסטינית-ירדנית", מזיק ורע למדינה. בגין טוען שלשר לא היה סמכות להביע עמדות שנוגדות את ההחלטות של ממשלות ומליאת הכנסת. בגין טוען שהמאמר מזיק מבחינה דיפלומטית, ולא מהווה דרך לשלום. בגין מדגיש, שגם ב-"מערך" חושבים שעזה הינה חלק מארץ ישראל. בגין מסיים את נאומו באיחולי שנה טובה לכל חסרי הבית.

הישיבה השלוש-מאות-ועשרים-ושתיים של הכנסת השמינית יום רביעי; כ״ ג תמוז תשל״ו 21 יולי 1976 – קריאה לחברי הקונגרס על שני בתיו בוועידת המפלגה הרפובליקנית בארצות -הברית שתחליט אף היא על העברת השגרירות האמר

בעקבות החלטת הוועדה של המפלגה הדמוקרטית של ארה"ב להעביר את שגרירות לירושלים בגין משבח את ההחלטה ומציעה לפנות לוועדה ששל המפלגה הרפובליקנית בקריאה להעביר החלטה דומה. בגין טוען שירושלים בירת ישראל ולפי כללי פוליטיקה בינלאומית שגרירויות אמורות להיות בעיר הבירה. בגין טוען שעדיין יש מקום להביא הכרת-תודה על ההחלטה. בגין מדגיש, שירושלים הינה בירת ישראל לא מ-1948 או 1967, אלא מימי דוד המלך.

הישיבה השלוש-מאות-ושבע-עשרה של הכנסת השמינית – יום שני, י״ד תמה תשל״ו 12 יולי 1976 – ציון מלאת מאתיים שנה להכרזת עצמאותה של ארצות-הברית

נאומו של בגין שמוקדש למליאת 200 שנה לעכרזת עצמאות ארצות-הברית. בגין טוען שלהכרזת העצמאות של ארה"ב ולמלחמת העצמאות האמריקאית הייתה תרומה מכרעת לשחרור האדם בעולם כולו. בגין מדגיש את תרומות האחרות של ארה"ב לחרות: שרור עבדים שלה במלחמה, ותפקידה המרכזי בניצחון במלחמת העולם השנייה ושם התפתחותה של יהדות ארה"ב – כהילת יהודים בתפותות המפוארת ביותר, לטענתו, מימי אלכסנדריה. בגין טוען שמדינת ישראל הינה בעלת-ברית אמיתית של ארה"ב וקורא לארה"ב לשמור ולחזק את הברית הזאת. בגין קורא לכל בני-חורין להתאחד כדי להגן על חרות מול מתקפה של רודנות בעולם

הישיבה השלוש מאות ושלוש עשרה של הכנסת השמינית – יום ראשון, ו׳ בתמוז תשל״ו, 4 ביולי 1976 – הודעת הממשלה על שיחרור חטופי מטוס "אייר פראנס" באוגאנדה – דיון

נאומו של בגין בעקבות מבצע אנטבה. בגין משבח פעולת צה"ל ותפקודה של הממשלה. בגין קורא למתקפה מתמדת נגד ארגוני הטרור. בגין קורא להקים לשם המטרה זו יחידה מיוחדת. מגן מצביע על שיטוף הפעולה של אידי אמין אם הטרוריסטים ועל הקשר שלו עם ברה"מ. בגין מכריז שישאל תעמוד מאחורי כל יהודי בעולם שיהיה נרדף או מאויים בגלל יהדותו.

הישיבה השלוש-מאות-ושש של הכנסת השמינית יום רביעי, י״ח סיון תשל״ו 16 יוני 1976 – הקמת ועדת חקירה פארלאמנטארית לפי סעיף 22 לחוק יסוד הכנסת לבדיקת מניעי הירידה מן הארץ והידיעות על פעולות גורמים עוינים בה

בגין מביע את דאגתו בעקבות התחזקות הירידה מן הארץ וטוען שיש למצוא פתרון לבעיה. בגין מכריז שיתנגד לכל ניסיון גם ישיר גם עקיף להגביל חופש התנועה. בגין טוען שיש מספר סיבות לירידה. בגין טוען שאחת הסיבות היא הירידה במוראל העם. בגין קורא לכנסת לתרום לשיפור המוראל – לחזור להדגשה של הקשר בין העם לארץ ולהפסיק לתאר את המצב כ-"קודר". בגין טוען שיש גם סיבות כלכליות לירידה, במיוחד מצב בדיור ובחינוך, ובמיוחד במשפחות ברוכות ילדים. בגין טוען, שדווקה מדיניות של מפלה "סוציאליסטית" מחמירה את המצב. בגין קורא להקים וועדה פרלמנטארית שתחקור את המצב.