לאומיזציה של הנוער האקדמי היהודי

השתמשתי בהטיה המלמדת על פעולה בלתי מושלמת – ופירושו שהנוער היהודי המהווה ציבור סטודנטים עדיין איננו לאומי. זהו ציון עובדה מוזר למדי ולמראית עין בלתי סביר, בהתחשב בכך שהרשימות הציוניות זוכות במרבית קולות משתתפי ועידות הארגונים האקדמיים הכלליים. בכל הארגונים – עזרה הדדית, בית הסטודנט היהודי – יש רוב גדול ועצום לתומכים בתחייה ובשחרור לאומי. … Continued