מנחם בגין במושב פומבי של מועצת עובדי תל-אביב: "תנועת החרות תפעל לגידולה, פתוחה ושגשוגה של הסתדרות העובדים הלאומית"

מאמר עיתון: חרות
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.