מ. בגין: "מדינה שאינה נותנת בטחון חיים מלא לאזרחיה הופכת לגיטו מוקף ומותקף"

מראה מקום:
כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.