מ. בגין בדיון בכנסת על התפטרות שרת הממשלה: "כולה אחראית לכשלונות המדיניים – עליה ללכת"

מאמר עיתון: חרות
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.