ח"כ מ. בגין בכנסת: "ייטב לאומה ביום בו יצא בן-גוריון לפנסיה"

מאמר עיתון: חרות
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.