הכנס מיוחד של הכנסת: הישיבה הארבע-מאות-ושבעים-ושש של הכנסת השביעית – יום שני, ט״ו כסלו תשל"ד, 10 דצמבר 1973 – הצעה לסדר-היום – תביעה לחקירת היחס אל שבויי המלחמה שלנו במצרים ובסוריה

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.