הישיבה השש מאות ושש עשרה של הכנסת השניה יום שלישי׳ א׳ תמוז תשט״ו, 21 יוני 1955 – חוק השיפוט הצבאי, תשט״ו – 1955 המשך הדיון

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.