ביחסים בין רוסיה לארה"ב – אנחנו בעד ארה"ב ביחסים, בין ישראל לארה"ב – אנחנו בעד ישראל חלק ב'

מאמר עיתון: חרות
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

בעמדו עם גבו אל תהום – לא אל הקיר: אל התהום – חש האדם החפשי, כי המערכה היא "על הכל", כי אין עוד הבדל בין עבדות ומות ובין חרות וחיים.
אנשים חפשיים אינם אוהבים משטרה חשאית; אוהבי חרות שונאים בכל לבם את שלטונה של משטרה חשאית.
אנשים חפשיים אינם אוהבים משטרה חשאית; אוהבי חרות שונאים בכל לבם את שלטונה של משטרה חשאית. אנשים חפשיים בכל הארצות אינם רוצים בהתפשטותו של המשטר הסובייטי, עם חיל נוטרי השליט, הולך אחריו או לפניו. אנחנו תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, לוחמי החופש העברים, לא נתבטל בפני שום כח, לא נרכין ראש בפני "החזק" או בפני "העשיר", לא נעלה על שפתותינו, בעמדנו מול "גויים אדירים" חיוך חנפני ולא נשמיע באזניהם דברי התרפסות. את החרות אנחנו אוהבים, ובכבוד האדם אנו בוחרים, ומשום כך הרינו אומרים בגלוי ובפשטות: ביחסים בין אמריקה ובין רוסיה אנו בעד אמריקה.