המוסדות קוראים למלחמה במחתרת

כרוזים
מראה מקום:
כרוזים כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"ציון כולה שלנו. אין ויתור על ציון. אין מסחר במולדת. אין ויתור על גאולה שלמה. אין מסחר בנפשם של אחים גולים.
יהיו הכוחות שיתייצבו נגדנו אשר יהיו - את הצוואה הזאת נכתוב ונחתום בדם לבנו."