ברית המועצות ושיבת ציון

כרוזים
מראה מקום:
כרוזים כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"המוצא? להלחם פה. להלחם בכל הדרכים. להפיל את משטר הרצח. להקים ממשלה עברית. לקום ולהתקומם. כי השעון מראה: דקה אחת לפני שתים עשרה..."