בפתיחת מועצת משקי תנועת-החרות – ביתר בגין: עתה באה השעה הגדולה בה אפשר וצריך להתנחל בשטחים המשוחררים

מאמר עיתון: היום
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.