המשך ממשלת הליכוד וחיזוק גחל – בעיקרי החלטות ועידת תנועת החרות השר מנחם בגין נבחר פה-אחד כיור התנועה קריאה להחיל המשפט הישראלי על השטחים המשוחררים

מאמר עיתון: היום
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.