מנחם בגין בעצרת המונים בקרית מלאכי: לא בבחירות להסתדרות אלא בבחירות לכנסת יבחן משטר הבזבוז והשחיתות של מפאי

מאמר עיתון: חרות
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.