מנחם בגין משיב לג. מאיר בעצרת המונים בשכונת התקווה: ממשלת מפאי ולא האום אשמה בשיבת המצרים לעזה

מאמר עיתון: חרות
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.