מ. בגין בהסרת הלוט ממצבת הזכרון לחללי אלטלנה: יום יבוא וחברי הממשלה יבקשו מכם סליחה

מאמר עיתון: חרות
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.