המיעוט בעם משחק תפקיד הרוב בכנסת: חוק כהונת הכנסת הועבר ברוב הקואליציוני

מאמר עיתון: חרות
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ג טבת התש"ל, 1 בינואר 1970
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.