עוורון מוחלט מול ראיית הנולד

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"א אדר ב' התש"ח, 1 באפריל 1948
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.