לקח המרד האבוד

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ב ניסן התש"ח, 1 במאי 1948

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

 נלמד מגיטו וורשה. נלמד גם מטבוחיו וגם ממורדיו, כדי שציון לא תהיה לגיטו, כדי שהגיטו לא יהיה לתל-חרבות ולקבר אחים, וכדי שמלחמתנו לא תהיה מלחמה למען המוות, כי אם מלחמה למען החיים, למען החרות.