שיחה עם קומוניסטים

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ח תמוז התשי"ג, 1 ביולי 1953

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

 הקומוניסטים בכלל הנם כיום, מנקודת ראות אידיאולוגית, רפי-אונים. הציונות הממלכתית יכולה להלחם בהם ואף לנצחם. סטלין נעשה לאגיטטור היותר גדול נגד הקומוניזמוס. רוסיה הסוביטית חדלה מלהיות מלת-קסם והפכה להיות למלת-פחדים. רק כח אחד נשאר לקומוניסטים, כח הרדיפות, כח האגדה של גבורים, המקריבים את עצמם על מזבח הרעיון.