דברים בישיבת הממשלה הודעת בגין לשגריר ארהב סם לואיס

ממשלה: ישיבת ממשלה
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ממשלה כ"ד כסלו התשמ"ב, 20 בדצמבר 1981
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.