התכנית הבריטית ביבשה ובים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ח תשרי התש"ח, 12 באוקטובר 1947
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.