ליום השנה לעליתו לגרדום של שלמה בן-יוסף

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ל' סיון התש"ז, 18 ביוני 1947

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

איש עכו בן האלמוות ראשון בדורנו קידש ממעלות הגרדום את שאיפת החופש העברית - מאיר את הדרך בפני גבורי ישראל הנותנים את נפשם למען חיי האומה וחרותה. חיילים, ארוכה היא הדרך שעברנו מן היום, בו בקעה שירת הדרור ממעלות הגרדום בעכו, אם כי תשע שנים בלבד חלפו מאז נתן שלמה בן-יוסף את נפשו למען חיי העם, חרותו ועתידו. והנה ההוכחה, מה עצום כחה של ההקרבה, אף של יחיד. שלמה בן-יוסף הצית-בדמו - אש, שהיתה ללהבה גדולה. לאור קרבנו וגבורתו הנפשית הלכו מאות ואלפים בדרך הקרב והיסורים - כולם גבורים, כולם נאמנים, כולם מאמינים. אחריו באו חיילים, שהיטיבו להלחם ממנו וידעו למות כמוהו. ובכך, בחלוציות ההקרבה, גדולתו של שלמה בן-יוסף וחלקו בחישול הפלדה, המבקיעה בפני העם את הדרך לחרות. קבוצה - דום! לזכר שלמה בן-יוסף, שומר ראש-פינה, איש העמל, חלוץ ההקרבה וגבור עכו - שני רגעי דומיה!