המעפילים מובלים לגרמניה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ח' אלול התש"ז, 24 באוגוסט 1947
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.