גיוס למלחמה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ד' אלול התש"ז, 20 באוגוסט 1947

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

 אל תתכחש למצפונך.

אל תרתע בפני איומים ברדיפות.

זכור את קרבנם של העולים בשירה לגרדום.

היה נאמן להכרתך.

מלא את חובתך לעם ולמולדת. התנדב לארגון הצבאי הלאומי:

הלחם!