הודעה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ה' תמוז התש"ז, 23 ביוני 1947
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.