הבה ונשאל את פי העם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים י"ד ניסן התש"ז, 4 באפריל 1947

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

ייקבע רצון העם על-ידי העם עצמו. תועמד ההכרעה בשאלה הגורלית להצבעה חפשית ודימוקרטית של כל איש ואשה בישראל! אל יוסיפו עוד קומץ תבוסנים לסנוור את העיניים בטענה שהם מייצגים את הרוב. הבה ונשאל את פי העם. שוא ידברו התבוסנים שדעתם דעת הרוב היא. אנו נלחמים ונלחם מתוך הכרה, שרובו של עמנו רוצה, מוכן, מחייב, ודורש להלחם לשחרור המולדת ולשיבת ציון. התבוסנים הם מיעוט מבוטל. את רצונו של הרוב מביעים הלוחמים.