המצב הצבאי וטענת "התואנה"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

 המלחמה הזאת, המפתיעה גויים ועמים, ידידים ואויבים, דורשת קרבנות. היא עוד לא נסתיימה. היא אך החלה. והיא איננה תלויה עוד ברצונו של מישהו. כוחות כבירים, שמקורם בעברה של האומה ובאינסטינקט הקיום שלה, הם המנהלים אותה והם שיוציאונו מעבדות לחרות ומאפילה לאור.

אנו מאמינים!