יש שכר לסבלם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ט"ז חשון התש"ז, 10 בנובמבר 1946
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.