לא מלחמת "מחאות" כי אם מלחמת שחרור

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ט"ו אלול התש"ו, 11 בספטמבר 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אבל עם ישראל עודנו חי. עם ישראל יחיה, ישחרר את ארצו וישוב אליה קוממיות. כי זה יעודו. כדי להגשימו, הקים עמנו בדור האחרון גורם חדש, גורם מכריע, בהיאבקותו על חיי חופש ועצמאות: החייל העברי. והחייל הזה יילחם בבריטניה הבוגדת בכל האמצעים, בכל מקום, ובכל מצב בין-לאומי. אנו חוזרים על הכרזתנו: החייל העברי יילחם בבריטניה שגזלה את מולדתנו בכל האמצעים, בכל מקום, ובכל מצב בין-לאומי.