נראה את החזית בשלמותה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים י"ז אב התש"ו, 14 באוגוסט 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"צבא השחרור מתייצב דום לזכר החללים העברים, שנפלו אמש בחיפה מידי המרצחים הבריטיים. הדם הזה, שנשפך על הזכות של אחים גולים לחזור למולדתם, יהיה - כדם הגבורים הלוחמים - למלט, שיאחד וילכד את העם באשר הוא שם ויעמידהו כחומה חיה מאחורי חזית המלחמה. הדם הזה, הטהור והקדוש, לא יישכח ולא ייסלח למשמידים הבריטיים. הוא יצטרף לחשבון הדמים האין-סופי שנכתב, בידי גוזלי מולדתנו, בין עם ישראל לבין משעבדיו האכזריים. על ראשם הוא יחול; מהם ייתבע - חי האלקים!"