התעללות נאצית בשבויי המחתרת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ט' טבת התש"ז, 1 בינואר 1947
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.