למה עוד תחכו?

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ב שבט התש"ז, 12 בפבואר 1947

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"והעם הבוחר בחיים ולא במוות, בחרות ולא בעבדות, במולדת ולא בגיטו - קורא לכל בניו:

לדגל, למרי, למלחמה, לנשק!"