חזית אחת ומכרעת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים י"ח תמוז התש"ו, 17 ביולי 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

"במצב זה, אין דרך אחרת, אלא להטיל את הכל למען הכל. במצב זה הסיכוי הגדול ביותר הוא דווקא הסיכון הגדול ביותר. במצב זה רווח והצלה יעמדו לעמנו ולעצמנו רק ממקום אחד: ממלחמה גלויה ומכרעת. כי הילחם נילחם, כפי שנלחם איש, היודע, שמאחוריו תהום, מימינו תהום, ומשמאלו תהום. ורק דרך תקומה אחת נשארה לו: קדימה."