להקמת מוסדות עבריים ריבוניים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ח' תמוז התש"ו, 7 ביולי 1946

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

הקץ איפוא לחצאי-אמצעים! יורם דגל ההתקוממות, יהיה מחננו אחיד ואמיץ, תהא ידנו תקיפה, שאיפתנו ברורה, אמונתנו איתנה. כי המשעבד האכזר והתוקפן הבוגדני הוא שמעמיד בפנינו את הברירה:

מלחמת שחרור, או כליון: חרות או מוות.